• V.A.V. Group - Högkvalitativa<br /> finländska profiler

Högkvalitativa finländska profiler

Byggnadsindustri

Byggnadsindustri


tätningar för dörrar och fönster

tätningar för balkong- och terrassinglasningar

Tung industri

Tung industri


tätningar och ställdon för pappersmaskinsindustrin

tätningar för luftkonditioneringssystem

Tungt transportmateriel

Tungt transportmateriel


tätningar för fordon i kollektivtrafik

brandcertifierade profiler för spårvägsmaterialindustrin

EN 45545-2

R22, 23/HL2

R22, 23/HL3

Fartygsindustrin

Fartygsindustrin


brandcertifierade profiler för fartygsindustrin

IMO FTPC Part 2 & 5